www.zwerfsteneneiland.nl --> Recreatie in de vorige eeuw

Aanleg van het eiland

De provincie heeft het zwerfsteneneiland Maarn tot 3e aardkundig monument in de provincie Utrecht benoemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van het Beleidsprogramma 1999 - 2003.

> Lees meer

Stichting

Op 4 april 2003 is de stichting "Vrienden van het Zwerfstenen­eiland" opgericht. De stichting heeft tot doel de belangen van aardkundige waarden in het algemeen en van het Aardkundig Monument "Zwerfsteneneiland" in het bijzonder te behartigen.

> Lees meer

Recreatie in de vorige eeuw

jaren '80

Bij mijn rondleidingen krijg ik vaak een opmerking van een bezoeker, dat hij of zij hier vroeger veel geweest is of er gezwommen heeft. Ik vraag dan vaak of men nog foto's heeft om dat te bewijzen. Niet dat ik hen niet geloof, maar ik probeer zoveel mogelijk materiaal van de Zanderij Maarn te verzamelen voor de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland. Wij zijn nu eenmaal het kenniscentrum van de Zanderij. Dat geldt niet alleen voor de aardkunde of niet-levende natuur, maar ook voor de levende natuur. Ook in informatie over allerlei activiteiten van de mens in de Zanderij zijn we ge´nteresseerd. Of het nu over het rangeerterrein, de zandwinning. het keienzoeken, of activiteiten samenhangend met de industrie gaat, alles is welkom. Door deze informatie te publiceren in boeken, artikelen en op internet proberen we deze kennis met ge´nteresseerden te delen en te voorkomen dat zij verloren gaat. Op onderstaande foto is de westkant van de zanderij in 1984 te zien. Enkele stipjes geven aan dat er mensen recreŰren.


Westzijde van de Zanderij Maarn in 1984.

Aan de oostzijde van de Zanderij is het, gezien de vele stipjes op de strandjes langs het water, een drukte van belang. Het was voor ons altijd al leuk om deze foto te gebruiken om de, al dan niet gedoogde, recreatie te kunnen laten zien. Dit jaar hebben we geluk gehad. Nu was er een bezoekster die dacht dat ze thuis nog wel een foto had.Oostzijde van de Zanderij Maarn in 1984

Dat gebeurt wel eens meer, maar dan horen we niets meer. Nu was het bingo! Mevrouw M. De Man - Roozendaal was zo vriendelijk om enkele foto's beschikbaar te stellen voor gebruik door onze stichting. Zij heeft vanaf de Bergweg dit van zeer nabij kunnen meemaken.
De luchtfoto's en haar foto's vullen elkaar, ondanks 2 jaar verschil in opnamedatum, prachtig aan. De stipjes zijn nu echte mensen geworden en dat het druk is, toont deze foto overduidelijk.Volop recreatie in de Zanderij in 1986.

De datum op de foto geeft aan dat de foto's op 29 juni 1986 genomen zijn. Bij sommige foto's is het leuk als je er - veelal onbedoeld - extra informatie van kunt aflezen. Zo is goed te zien dat de spoorwegen in 1986 nog lang niet al het zand onder het voormalige geniekamp weggegraven hebben.Er valt rechts nog zand weg te graven.

Dit lijkt nu verdacht veel op een autokerkhof. Dt komt omdat de modelen allemaal meer dan 20 jaar oud zijn. Het geeft ook duidelijk aan dat in die tijd het autobezit al zo'n gemeen goed was, dat er parkeerproblemen konden optreden. Dit plaatje vormt een kleine waarschuwing voor hen die nu, in deze tijd, de zanderij toegankelijk zouden willen maken voor massarecreatie.Een autokerkhof ?

Bronnen:

Fotoĺs:
luchtfoto's: BOHO-team.
overige foto's: mw. M. De Man - Roozendaal

Literatuur:
Hoogendoorn, W., Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten. KNNV Uitgeverij 2006


Rondleiding

De zanderij Maarn is per 22 november 2013 opengesteld. Het zwerfsteneneiland blijft alleen onder begeleiding van een gids van de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te bezoeken. Op die manier hopen we onze waardevolle collectie te beschermen.

> Lees meer / Aanmelden

Lezingen

Groepen stellen het soms op prijs op een rustige locatie eerst wat meer over de achtergronden van het zwerfsteneneiland en de aardkundige waarden in de provincie Utrecht te horen.

> Lees meer / Aanmelden